85 i alle aldrer trosset glatt føre og regnvær for å protestere mot et overraskende kutt i stillingen til ungdomspresten i menigheten.