– Teorien om Big bang, som i dag hevdes å være verdens opprinnelse, motsier ikke den guddommelige skaperkraften, den er snarere en forutsetning. Naturens evolusjon er ikke en kontrast til skapelsesberetningen ettersom evolusjon forutsetter skapelsen av liv som utvikler seg.