TØNSBERG: Slik vil avtroppende kirkerådsleder Nils-Tore Andersen unngå gudstjenestenedgang eller messefall i Den norske kirke. Han mener at biskopene her «nærmest har et ubrukt potensial til menighetenes beste».