En [http://www.vl.no/troogkirke/article937810.zrm kartlegging som NRK] har gjort, viser at en fjerdedel av kirkemøtedelegatene ikke vil fortelle om de stemte for eller mot at kirken skulle vie homofile.