Møre-biskop Midttømme føyer seg dermed inn i rekken av biskoper i Den norske kirke som krever endring i norsk oljepolitikk.