Etter hva Vårt Land kjenner til, er det ingen opplagt «kronprins» eller «kronprinsesse» til å overta som generalsekretær. Onsdag ble det kjent at Rolf Kjøde (53) slutter etter