Det sier stiftsdirektør Oddgeir Stenersen i Nord-Hålogaland bispedømme til Vårt Land. Tirsdag morgen informerte han Einar Gelius (54) om at han ikke får jobben som sørlendingen var den eneste søkeren til.