Tro & Kirke

«Bare personlig kristentro og åndskraft har muligheter i fremtidens kirke og samfunn», sa Edvard Grimstad da han ble med i lederskapet for Oase i 1996. Denne overbevisningen hadde han med seg i alt han gjorde.