Historien begynte med Vårt Lands oppslag på kvinnedagen 8. mars. Da støttet generalsekretær Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig Råd en uttalelse fra Vatikanet, hvor det slås fast at kjønnsinkluderende språk ikke kan benyttes i dåpsliturgien. Av økumeniske grunner støtter Fykse Tveit pavekirkens syn på saken.