Denne uken har Vårt Land skrevet om Evangeliesenterets landsmøte, hvor Arvid Bentsen fra den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem advarte om jordens undergang. Ifølge Bentsen vil alle planeter i solsystemet på et bestemt punkt på stå på én linje, og da vil alle jordens vulkaner, også megavulkanen i Yellowstone nasjonalpark i USA, ha utbrudd på same tid.