To kvinner og tre menn har søkt på stillingen som stortingsprest. Før sommeren sa Per Arne Dahl opp sin stilling på Stortinget etter syv år i tjenesten for å bli biskop i Tunsberg. Den nye presten skal være på plass fra oktober.