Vårt Land utfordrer norske predikanter til å formulere én «kjernesetning» som setter nye ord på julebudskapet. Her er svarene.