Biskop Bernt Eidsvig og Oslo katolske bispedømme (OKB) har ved flere anledninger, og i sin egen rapport, sagt at de først i slutten av 2012 ble gjort klar over at uvitende personer ble lagt til medlemsregisteret i Den katolske kirke.