Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen åpner for alternative lister ved valg av bispedømmeråd.