TROMSØ (Vårt Land): – Det er en reell fare for at Downs syndrom kan bli nærmest utryddet i den rike del av verden. Det finnes bare én kur mot det syndromet, og det er at noen mennesker skal bli nektet å bli født og vokse opp. Vi skulle gjerne ha en kur mot et samfunn som tenker slik om mennesker, advarte Øygard.