Tro & Kirke

Gjennom en stor britisk undersøkelse gis det svar på hvorfor tre av fire unge mennesker forlater sine kirker etter de har fylt 15.

Undersøkelsen, som er omtalt i Christian Today, viser at hver fjerde person mellom 18 og 29 år som er intervjuet i undersøkelsen, opplever sine kirker som overbeskyttende og nesten hele tiden tar avstand fra alt på utsiden av kirkene.

LES OGSÅ: Grønt gress og frisk luft ikke nok for unge kvinner

Ignorerer. 22 prosent av 18–29 åringene som er med i undersøkelsen som er gjennomført av Barna Group, mener kirken ignorerer samfunnsproblemer.