Oslo katolske bispedømme (OKB) har «mye å rydde opp når det gjelder behandling av medlemmenes personopplysninger» skriver Datatilsynet etter tilsynsbesøk hos bispedømmet i fjor.