I et møte Oslo bystyre onsdag tok gruppeleder for Frp, Carl I. Hagen, til orde for at det innføres en nedre grense for hvor mange medlemmer et trossamfunn må ha for å være kvalifisert offentlig støtte.