Et kraftig jordskjelv rammet New Zealand 22. februar i år. Katedralens klokketårn kollapset, og hele bygningen fra 1864 ble alvorlig skadet.