Tro & Kirke

– Retningslinjene er enkle. Det finnes ingen unnskyldning for ikke å følge dem, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Human-Etisk Forbund (HEF) i Hordaland har over lang tid arbeidet med å kartlegge hvordan religion utøves i grunnskolen i fylket – med særlig vekt på Bergen.

De mener rapporten avdekker «en rekke mer eller mindre systematiske regelbrudd» for hvordan religion skal praktiseres.

LES MER: Arrangerer julegudstjeneste 23. desember for skilte foreldre