Landsstyret fikk ikke misjonsfolket med seg på forslaget om kraftig reduksjon i antall regioner i NMS.
Et stort flertall på Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling sa lørdag nei til reduksjon av antall regioner fra ni til fem. 212 stemte for landsstyrets forslag. 366 gav sin støtte til et forslag fra fire regionledere om å opprettholde sju regioner. 
Prøvevotering. En prøvevotering tidligere lørdag formiddag viste at bare 160 støttet landsstyrets forslag. Men en debatt hvor ikke minst landsstyremedlem Kåre Gjønnes innstendig oppfordret misjonsfolket til å støtte landsstyrets forslag, overbeviste tydeligvis en del møtedeltakere. Men ikke tilstrekkelig mange til at landsstyret fikk flertall med seg.
Generalsekretær Jeffrey Huseby sier til Vårt Land etter avstemningen om antall regioner i organisasjonen «dette ikke er en stor og avgjørende sak for NMS».
Ikke ekstremt viktig. Huseby har ikke ment det er «ekstremt viktig» om det blir fem eller sju regioner.
– Men vi i landsstyret har ment at det vil være best for organisasjonen med bare fem regioner. Men vi skal leve godt også med vedtaket som nå er gjort, sier generalsekretæren.
– Den store saken for NMS er rekruttering og grasrotarbeid. På begge sider i debatten om fem eller sju regioner er det full enighet om hva som skal være hovedfokus i Misjonsselskapets videre arbeid, sier Jeffrey Huseby etter avstemningen om ny organisasjonsstruktur.
Middel, ikke mål. I debatten forut for avstemningen etterlyste Kåre Gjønnes, avtroppende landsstyremedlem, vilje til å tenke nytt, spennende og dristig. Han syntes mye av argumentasjonen i debatten hadde vært preget av ønske om «å ha ting som de har vært».
– Organisasjon er ikke et mål, men et middel. Landsstyret utfordrer dere på at forandring må til, sa Gjønnes i debatten lørdag.
Liten støtte. Det Norske Misjonsselskaps landsstyre hadde foreslått reduksjon av antall regioner i Norge fra ni til fem. Torsdag argumenterte landsstyret for sitt forslag, fredag startet debatten med en rekke innlegg mot landstyrets forslag, og bare ett innlegg som støttet reduksjonen til fem regioner.
Regionsstyrelederne i Stavanger, Bjørgvin, Møre, Trøndelag og Nord fikk flertallet på generalforsamlingen for sitt forslag om å ha sju regioner. Det vil ikke slå sammen Bjørgvin og Stavanger og heller ikke Møre og Trøndelag. Omtrent halvparten av NMS gaveinntekter kommer fra Bjørgvin og Stavanger i disse to regionene.
I argumentasjonen for forslaget hevdet regionleder Terje Sindland i region Stavanger at en så sterk reduksjon av regioner oppleves som en sentralisering, fremmedgjøring og avdemokratisering av NMS.
Han synes det er dårlig dokumentert at landsstyrets foreslåtte strukturendringer vil gi økonomiske innsparinger.  Og de tror dette vil svekke frivilligheten i misjonsorganisasjonen. 
– Alle argumenter for vekst taler for at det skal være sju regioner, sa Preben Lindøe fra Stavanger.
«Fremmedgjort». Astri Wessel, regionsstyreleder i Trøndelag, talte for at Trøndelag fortsatt skal være en egen region i NMS.
- Økte inntekter. – Vi tror det vil gi økte inntekter, mer nærhet, mindre frustrasjon, mindre kostnader og lysere fremtid for NMS.
Det har vært antydning til spenninger mellom Østlandet på den ene siden og Vestlandet og Midt-Norge på den andre siden. Regionene på Østlandet har allerede slått seg sammen fra Dovre ned til Vestfold og Østfold. Det skal være irritasjon over at Stavanger og Bjørgvin ikke i samme grad har klart å gjøre det samme. 
Halve Norge. Landsdelsleder Magne Mjærum i NMS Øst-Norge talte i debatten fredag varmt for å redusere antall regioner til fem. 
– Jeg representerer nesten halve Norge. Demokratiet ligger ikke i tallet sju. Vi må sette mennesker foran papirer, vi må ut av styrerommene, forkynne glad Jesus-tro, glede og inspirasjon. Vi må bli mer lettbente og våge litt mer hvis vi skal videre, sa Mjærum i debatten på generalforsamlingen.