Vårt Land har spurt et knippe mennesker som har vært med i Kirkemøtet og bispedømmeråd: Hva var det verste og beste med å være der?