Problemet var at biskopen bare lyttet med ett øre – til økonomisjefen, og ikke til de mange ansatte som reagerte på det de opplevde som ukultur og mulige ulovligheter, sier flere godt informerte kilder i Oslo katolske bispedømme til Vårt Land.