– Jeg synes det er beklagelig og leit at noen av menighetene og prestene som biskop Børre ledet sør i landet, ikke har funnet det riktig å stå sammen om dette kallet av meg til biskop. Men dette må jeg bare ta til etterretning, sier With (60) til Vårt Land.