– Kirken blir her partipolitisk involvert på en måte som går utover grensen for det mandatet den har, sier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.