Tro & Kirke

Det mener Den norske kirkes evalueringsnemnd.