Biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, vil ha «lihkadus» inn i kirkene og menighetene, melder NRK Sámi Radio. Lihkadus er det samiske ordet for åndelig ekstase og beskriver det å bli grepet av Den Hellige Ånd.