Tro & Kirke

Prost og biskop er positive til prestedeltakelse i ekteskapseksperiment på TVNorge.

– Vi har tvilt oss frem til at vi ikke har alvorlige innvendinger mot at Elisabeth Eriksen deltar.

Det sier Torstein Lalim, prost i Den norske kirke i Skedsmo og kapellan Elisabeth Eriksens arbeidsgiver.

For tre måneder siden fikk han spørsmål fra Eriksen om hun fikk delta i det omdiskuterte reality-programmet «Gift ved første blikk». Serien skal sendes på TVNorge til høsten og følger seks unge mennesker som sier ja til å gifte seg med fremmede. Eriksen har sammen med to psykologer og en sosialantropolog gått gjennom søknader fra 600 single mennesker. Gjennom dybdeintervjuer og personlighetsanalyser har de kommet fram til tre par som på papiret ‘matcher’ hverandre.