Den 20. januar i år ga to britiske erkebiskopar – Justin Welby (Canterbury), som også er øvste leiaren i den anglikanske kyrkja, og John Sentamu (York) – ut ei bok med namnet On Rock or Sand? Firm foundations for Britains future. Boka tek opp tema som minsteløn, finanskrisa, solidaritet og velferdsstaten (sjå utdrag i faktaboks).