Biskopen i Borg går rett i strupen på Arnfinn Løyning, øverste leder i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Erik Andreassen, pastor fra Misjonsforbundet og Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon i diskusjonen om det fremtidige, religiøse Norge.