– Jeg er glad for dette. Vi har tradisjonelt hatt et nokså sammenfallende syn på ekteskapet. Det ville betydd en ny og større avstand dersom Den norske kirke gikk inn for å vie to av samme kjønn, sier Bernt Eidsvig, biskop i Den katolske kirke, etter at Kirkemøtet i Den norske stemte ned forslag om vigsel og forbønnsliturgi for likekjønnede.