Det Norske Misjonsselskaps landsstyre har foreslått reduksjon av antall regioner i Norge fra ni til fem.