Eid sokneråd skal nå avvigsle deler av kirkegården på Stokkenes i Sogn og Fjordane.