Det er givarane som finansierer det aller meste av misjons­arbeidet. Det viser ein fersk rapport frå paraplyorganisasjonane Digni og Norme (sjå faktaboks).