– Kirken var et viktig redskap for Kongen og makthaverne da Norges Grunnlov skulle utarbeides for 200 år siden. Valgene foregikk i kirkene, og uten kirkens medvirkning kunne arbeidet forut for den grunnlovgivende riksforsamlingen på Eidsvoll ikke blitt så effektivt, sa stortingspresident Olemic Thommessen i sin tale ved den nasjonale festgudstjenesten i Oslo domkirke søndag.