Tro & Kirke

– Jeg heter Hannes Sjöblad, og jeg er født 69 år før singulariteten.

Mannen som presenterer seg er i slutten av 30-årene, men kan tas for å være ti år yngre. Han er velkledd, velartikulert og sympatisk, og forteller at han er kommet fra Stockholm for å være med på treffet.

13 ansikter ser på ham og sier hei. De fleste vet hvem han er. De vet også hva han mener når han snakker om singulariteten.

Det er et tidspunkt. Et år null for transhumanister. Sann­synligvis skjer det i 2045, tror de. Da vil menneskeheten i ­realiteten ha greid å gi seg selv evig liv. Helt uten overnaturlig hjelp.