– Jeg heter Hannes Sjöblad, og jeg er født 69 år før singulariteten.