– Vi har fått enormt mange henvendelser fra folk som er opptatt av denne saken. Reaksjonene etter Kirkemøtets behandling av forslagene om liturgier for likekjønnede par har ikke lagt seg, snarere tvert imot, sier Kristin Gunleiksrud Raaum til Vårt Land.