Tro & Kirke

Hun ble i kirkelig statsråd fredag utnevnt til domprost. Hun etterfølger Berit Andersen som nå pensjoneres etter elleve år som domprost og Stavanger-biskopens faste vikar.

Anne Lise Ådnøy avla teologisk embetseksamen ved Teologsk Fakultet i 1982. Hun var fra 1984 til 1985 vikarprest i Kirkelandet menighet i Kristiansund og deretter i åtte år sokneprest i Edøy på Nordmøre. Ådnøy har også vært kapellan/barne- og ungdomsprest i Hundvåg og fra 2003 sokneprest i St. Petri i Stavanger.

Sju søkere. Det var sju søkere til stillingen som domprost i Stavanger. Søkerne var prosjektleder Torunn Helene Bjørnevik, Nato-stabsprest Frode Lagset, sokneprest Anders Hildeng, kommunalråd Odd Kristian Reme, prost Svein Arne Theodorsen, sokneprest Anne Lise Ådnøy og en person som ikke ønsket navnet sitt offentliggjort.