En hard linje fra biskopene mot Carissimi-prestene vil «heller bidra til splittelse i kirken enn til å avverge den», skriver MF-professor Harald Hegstad, som også leder Oslo bispedømmeråd og er markant kirkemøte-politiker.