Homodebatten under Kirkemøtet fikk Den norske kirkes nettside til å gå varm. I løpet av møtets seks dager var 10.489 personer (unike brukere) innom siden med utmeldingsskjema. 8.397 av disse var innom tirsdag.