BERGEN: Bondesønnen og odelsgutten var 17 år da han fikk seg deltidsjobb i en kirkeløs drabantbymenighet. Året var 1961, og gudstjenestene ble holdt i gymsalen på skolen.