– Det er sjelden tale om rasisme eller vond vilje, men du finner alle typer holdninger også blant aktive kristne. Iblant blir jeg temmelig sjokkert over hvordan misjonsvenner, som i mange tiår har jobbet for misjon blant mennesker i andre land, oppfører seg når de her hjemme møter mennesker med utenlandsk bakgrunn.