Søk i Tilflukt

Søk  i  alt  innhold  på VL.no

– Forverrer 
traumene

Ikke urealistisk at folk kan komme til skade, tror Øyvind Strømmen.

– Det finnes miljøer som åpent uttrykker sympati for brannstiftelser. Det kan inspirere både enkeltstående gjerningsmenn og grupper til å gjøre denne typen ting. De har rasistiske motiv, men foreløpig vet vi ingenting om hvem som står bak, sier Øyvind Strømmen, journalist og forfatter, ekspert på ekstremisme og europeisk høyreradikalisme.

LES OGSÅ: - Spørsmål om tid før mennesker brenner inne

Ser en eskalering

Strømmen mener det som skjer nå er en eskalering sammenlignet med tidligere hendelser.

– Brannene som har skjedd den siste tiden har vært rettet mot der folk bor. I tillegg er brannstiftelser generelt svært alvorlig. At folk vil komme til skade i den type angrep er ikke urealistisk.

Han tror asylmottakbrannene kan forverre traumene til asylsøkerne i Sverige.

– Tenk å være på flukt i så lang tid også komme til fredlige Sverige­ der asylboliger blir satt fyr på. Det vil naturligvis skape sterke inntrykk.

LES OGSÅ: Nordmenn vil ikke kutte i velferd for å hjelpe flyktningene

Det nynazistiske miljøet

Hvem er de høyreekstreme i Sverige?

– De består blant annet av et etablert nynazistisk miljø og en gruppe med antimuslimske og ekstremistiske mennesker, som i stor grad springer ut av nettmiljøet. Den høyreekstreme subkulturen i Sverige er betraktelig større enn i Norge. De har mer av sine egne forlag, egne musikkutgivere og publiseringer, og slik har det vært over tid.

Hvorfor er høyreekstremismen i Sverige større enn i Norge?

– En viktig årsak er at man har hatt kontinuitet i svensk ekstremisme i flere tiår. I Norge forsvant høyre- og naziorienterte bevegelser som et resultat av landssvik og okkupasjon. Siden de ikke opplevde dette i Sverige, ble høyreekstremismen etablert allerede på 30-tallet og eksisterte også på 50-tallet.

Følg oss på Facebook og Twitter!

- Kan skyldes polarisering

Strømmen tror også Sveriges høyere folketall kan være en grunn til at Sverige skiller seg ut fra sitt naboland.

– Et høyere folketall vil føre til en større kritisk masse som vil gjøre det enklere å drive forlagene og publikasjonene. Norske ekstremister har sett på Sverige som en inspirasjonskilde blant annet på grunn av Sveriges spesielle, nynazistiske miljøer.

Ellers tror Strømmen at polariseringen­ i den politiske debatten i Sverige har mye å si for utviklingen.

– Polariseringen kan påvirke de ytterliggående miljøene sterkere enn i Norge.

ANNONSE
ANNONSE

– Det finnes miljøer som åpent uttrykker sympati for brannstiftelser. Det kan inspirere både enkeltstående gjerningsmenn og grupper til å gjøre denne typen ting. De har rasistiske motiv, men foreløpig vet vi ingenting om hvem som står bak, sier Øyvind Strømmen, journalist og forfatter, ekspert på ekstremisme og europeisk høyreradikalisme.

LES OGSÅ: - Spørsmål om tid før mennesker brenner inne

Ser en eskalering

Strømmen mener det som skjer nå er en eskalering sammenlignet med tidligere hendelser.

– Brannene som har skjedd den siste tiden har vært rettet mot der folk bor. I tillegg er brannstiftelser generelt svært alvorlig. At folk vil komme til skade i den type angrep er ikke urealistisk.

Han tror asylmottakbrannene kan forverre traumene til asylsøkerne i Sverige.

– Tenk å være på flukt i så lang tid også komme til fredlige Sverige­ der asylboliger blir satt fyr på. Det vil naturligvis skape sterke inntrykk.

LES OGSÅ: Nordmenn vil ikke kutte i velferd for å hjelpe flyktningene

Det nynazistiske miljøet

Hvem er de høyreekstreme i Sverige?

– De består blant annet av et etablert nynazistisk miljø og en gruppe med antimuslimske og ekstremistiske mennesker, som i stor grad springer ut av nettmiljøet. Den høyreekstreme subkulturen i Sverige er betraktelig større enn i Norge. De har mer av sine egne forlag, egne musikkutgivere og publiseringer, og slik har det vært over tid.

Hvorfor er høyreekstremismen i Sverige større enn i Norge?

– En viktig årsak er at man har hatt kontinuitet i svensk ekstremisme i flere tiår. I Norge forsvant høyre- og naziorienterte bevegelser som et resultat av landssvik og okkupasjon. Siden de ikke opplevde dette i Sverige, ble høyreekstremismen etablert allerede på 30-tallet og eksisterte også på 50-tallet.

Følg oss på Facebook og Twitter!

- Kan skyldes polarisering

Strømmen tror også Sveriges høyere folketall kan være en grunn til at Sverige skiller seg ut fra sitt naboland.

– Et høyere folketall vil føre til en større kritisk masse som vil gjøre det enklere å drive forlagene og publikasjonene. Norske ekstremister har sett på Sverige som en inspirasjonskilde blant annet på grunn av Sveriges spesielle, nynazistiske miljøer.

Ellers tror Strømmen at polariseringen­ i den politiske debatten i Sverige har mye å si for utviklingen.

– Polariseringen kan påvirke de ytterliggående miljøene sterkere enn i Norge.

;