Søk i Tilflukt

Søk  i  alt  innhold  på VL.no

Flyktningrekord til Island

Island vil til å ta i mot et rekordantall flyktninger i år.

Nordens flyktninger

  • En serie i Vårt Land
  • 51 millioner mennesker er på flukt i verden.
  • Nordiske land opplever den største flyktningstrømmen siden 90-talet.
  • Hvordan tar vi imot dem?
  • Hva kan Norge lære fra de andre landene?

• I årets første tre måneder har 32 fått opphold på Island.

• I fjor fikk til sammen 33 flyktninger opphold. 24 av disse var kvoteflyktninger, 13 av dem fra Syria.

• Sårbare kvinner blir prioritert.

• Island er innstilt på å ta imot flere fra Syria.

LES OGSÅ: En av tre nordmenn vil huse flyktninger

• Mellom 1956, da de startet å motta kvoteflyktninger gjennom FN's høykommissær for flyktninger (UNHCR) og fram til 2012 tok de i mot 525 flyktninger.

• Myndighetene har involvert Røde Kors-medlemmer i integrering.

• Støttefamilier, eller faddere/guider, er et viktig virkemiddel i integreringen. Islands Røde Kors rekrutterer 4-5 familier til hver flyktning eller flyktningfamilie.

• Flyktningene kommer til en leilighet som er fullt møblert og med klær og mat for den første tiden.

LES OGSÅ: Skjøvet ut i kulda

• Med hjelp av advokater fra Røde Kors er behandlingstiden for asylsøkere 90 dager og like lenge for klageprosess.

• Flere og flere søker asyl på Island, landet som regnes som verdens mest fredelig nasjon.

• I 2014 søkte 174 personer fra 45 nasjoner.

Følg #nordensflyktninger på Facebook og Twitter!

• Mellom 210 og 230 er forventet å søke asyl i år.

• Så langt er de fleste asylsøkere kommet fra Ukraina, Albania, Nigeria og Russland.

• Island er ikke et attraktivt asylland, sammenlignet med Sverige. En av grunnene er at det går få direkteruter fra konfliktland.

LES OGSÅ: Stor iver for å hjelpe flyktninger i Norge

ANNONSE
ANNONSE

• I årets første tre måneder har 32 fått opphold på Island.

• I fjor fikk til sammen 33 flyktninger opphold. 24 av disse var kvoteflyktninger, 13 av dem fra Syria.

• Sårbare kvinner blir prioritert.

• Island er innstilt på å ta imot flere fra Syria.

LES OGSÅ: En av tre nordmenn vil huse flyktninger

• Mellom 1956, da de startet å motta kvoteflyktninger gjennom FN's høykommissær for flyktninger (UNHCR) og fram til 2012 tok de i mot 525 flyktninger.

• Myndighetene har involvert Røde Kors-medlemmer i integrering.

• Støttefamilier, eller faddere/guider, er et viktig virkemiddel i integreringen. Islands Røde Kors rekrutterer 4-5 familier til hver flyktning eller flyktningfamilie.

• Flyktningene kommer til en leilighet som er fullt møblert og med klær og mat for den første tiden.

LES OGSÅ: Skjøvet ut i kulda

• Med hjelp av advokater fra Røde Kors er behandlingstiden for asylsøkere 90 dager og like lenge for klageprosess.

• Flere og flere søker asyl på Island, landet som regnes som verdens mest fredelig nasjon.

• I 2014 søkte 174 personer fra 45 nasjoner.

Følg #nordensflyktninger på Facebook og Twitter!

• Mellom 210 og 230 er forventet å søke asyl i år.

• Så langt er de fleste asylsøkere kommet fra Ukraina, Albania, Nigeria og Russland.

• Island er ikke et attraktivt asylland, sammenlignet med Sverige. En av grunnene er at det går få direkteruter fra konfliktland.

LES OGSÅ: Stor iver for å hjelpe flyktninger i Norge

Nordens flyktninger

  • En serie i Vårt Land
  • 51 millioner mennesker er på flukt i verden.
  • Nordiske land opplever den største flyktningstrømmen siden 90-talet.
  • Hvordan tar vi imot dem?
  • Hva kan Norge lære fra de andre landene?
;