Vårt Land

For bare noen tiår siden var betegnelsen blogger noe helt ukjent. Her i Norge kjente vi heller ikke så fortrolige med yrker som lobbyister, informasjonsrådgivere eller spin-doctors, som amerikanerne kaller det.

Fremveksten av disse nye yrkene stiller både politikere, byråkrater og mediefolk overfor nye utfordringer. Rollene er blitt uklare. Vi som jobber med journalistikk, må være langt mer bevisste på å sjekke hvilke interesser en aktør jobber for.

I dagens avis har Vårt Land en større sak om den kjente bloggeren Susanna Kaluza. Tidligere i år engasjerte hun seg som en sterk motstander av reservasjonsretten for leger. Som blogger har hun fremstått som en selvstendig og uavhengig stemme, men under et intervju i organisasjonen Virke har Arbeiderpartiets kommunikasjonsekspert Hans Kristian Amundsen fortalt noe som gjør at det stilles spørsmål om Kaluzas uavhengighet. Lot hun seg bruke av Arbeiderpartiet for å fremme partiets interesser i denne konkrete saken?

Kaluza er ingen enslig svale i rollenes utydelighet. De siste dagene har det vært en voldsom diskusjon om påvirkningsbyrået First Houses rolle i spørsmålet om sammensetningen av Nobelkomiteen. Jobber PR-byrået for kinesiske interesser eller tar det oppdrag for norske interesser som ønsker å få bedre forhold til Kina? Tidligere ambassadør Morten Wetland er ansatt i First House. Han skrev for en uke siden et innlegg om hvor flaue amerikanerne ble over at Barack Obama fikk fredsprisen i 2009.…