– Dette er ikke bare et stunt, men et virkemiddel for å rekruttere nye barn til søndagsskolen og for å gjøre arbeidet vårt kjent for flere mennesker. Vi er aktuelle og på frammarsj, og det er viktig å signalisere, sier Helge Åkernes, søndagsskolekonsulent i Sunnmøre krets i Søndagsskolen Norge.