Noen ganger reiser spørsmålet seg: Er egentlig kristne mennesker bedre enn andre? Finner vi tegn på at Gud faktisk gjør noe med disse menneskene? Eller møter vi den samme selvopptatthet, materialisme, egoisme, smålighet og uforsonlighet i den kristne forsamling som i samfunnet utenfor? Publisert: 7. februar 2001, sist oppdatert 02:02, 16. apr 2014