3511 treff for Petter Nordgaard Lorentzen

Bispemøtet i Den norske kirke nedsetter et arbeidsutvalg for å håndtere kirkas forhold til selvmord. Dette tiltaket kommer som respons på press fra Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Arbeidsgruppen skal utforske kirkens historiske, etiske og teologiske tilnærming til selvmord. Målet er å forebygge selvmord, endre holdninger og redusere stigmaet knyttet til temaet. Kirken ønsker også å bidra til økt kompetanse på dette feltet.

Annonse
Annonse

Mer fra: