668 treff for "Ingrid B. Melve, salmedikter"

Stephen Bullivant­ går langt i å under­streke at kirkens dobbeltmoral har svekket dens autoritet.

– Erkebiskopen kommer med et modig forsøk på en moralsk visjon for et samfunn i krise.

Randi Dorthea Espegren Masvie og Andreas Espegren Masvie har skrevet et tankevekkende essay om dødsønske og dødshjelp.

Annonse
Annonse

Mer fra: