87 treff for "B��rd B��e"

Stephen Bullivant­ går langt i å under­streke at kirkens dobbeltmoral har svekket dens autoritet.

– Erkebiskopen kommer med et modig forsøk på en moralsk visjon for et samfunn i krise.

Randi Dorthea Espegren Masvie og Andreas Espegren Masvie har skrevet et tankevekkende essay om dødsønske og dødshjelp.

Viktige sider ved medisinens historie i Norge er gjort tilgjengelig for oss alle.

Sørine Gotfredsen skriver beundringsverdig, tankevekkende og dyptpløyende i boken Fri oss fra det onde. Men den siden ved Luthers teologi som hun legger vekt på, hjelper oss egentlig lite.

Varme hender i et større teologisk trosunivers.

Annonse
Annonse

Mer fra: